آرزوی شیرین

به سفارش گروه سازندگی امام موسی صدر فیلم کوتاه آرزوی شیرین در خوزستان ضبط و تولید شد این فیلم کوتاه داستان پسری است که رویا می بیند که زلزله آمده و خانه زندگی خود خراب می شود که ...
مشتری:
دسته بندی:
تاریخ:
اشتراک گذاری: